Toronto, July 2018 | 金剛薩埵高階教授 Vajrasattva Higher Level Teaching

Dear All,

Great News! His Eminence Choeje Ayang Rinpoche is coming to Toronto in July 2018! He will be bestowing Outer, Inner, Secret and Innermost Secret Vajrasattva Teachings,  Empowerment and Practice Retreat, as well as Achi Empowerment Teaching from July 17 to July 23, 2018 at 344 John Street, Thornhill, ON. If you are interested in receiving this teaching, please register with us ASAP. Please provide your name, phone number, email address, mailing address.

Teaching language: English, Mandarin. Vietnamese.

The methods of registration:

  1. Register Online: Registration Form
  2. By Email: Please email us at [email protected] included with your name, phone number, email address and mailing address.
  3. By Phone: Please call us or text message to 647-909-3288 for registration.

Pre-requirements: You must have taken refuge ordination before and you should be able to recite Vajrasattva 100 syllable long mantra.

Free admission to all registered students..

Text books cost $10 per set (2 books).

If needed, lunch package is available to order by July 12. It includes 6 days (excluding July 22) lunch vegetarian meals with bottled water for CAD $60 per person. Whoever has already paid CAD$70 will get $10 refund.

Interview needs to be booked by email request. Please email us to [email protected], please also indicate your name, cell phone and the interview time that you preferred in your email, as well as a subject with a key word “Interview” for us to sort and to schedule your interview.

 

Daily Schedule is as below (updated on June 24, 2018):

每日课程表如下:

 

OUTER, INNER, SECRET AND INNERMOST SECRET VAJRASATTVA TEACHINGS AND EMPOWERMENT RETREAT

AND ACHI EMPOWERMENT AND TEACHINGS BY H.E CHOEJE AYANG RINPOCHE IN TORONTO, CANADA JULY 17-23, 2018

外、內、密和無上瑜珈金剛薩埵教授和灌頂 以及 阿企秋吉卓瑪灌頂和教授

July 17 Tue 9.00 AM Vajrasattva Empowerment Preparation by Rinpoche

金剛薩埵灌頂前行–僅由仁波切進行

3.00 PM Vajrasattva Empowerment

金剛薩埵灌頂

July 18 Wed 9.00 AM Vajrasattva Long Mantra- Short history

金剛薩埵長咒——簡史介紹

First level Outer practice- KriyaTantra way  teaching & Practice

第一級外修法:事部外修法教授和練習

3.00 PM Second level Inner practice-CharyaTantra way Teaching & Practice

第二級內修法:行部內修法教授和練習

July 19 Thu 9.00 AM Third level Secret practice-Yoga Tantra way Teaching and Practice

第三級密修法:瑜珈部密修法教授和練習

3.00 PM Special Outer Vajrasattva Practice with detail teaching and practice to cure diseases and remove harm caused by negative beings.

特殊外部金剛薩埵去除疾病與邪靈惡魔以及設立保護修法之教授和練習

July 20 Fri 9.00 AM Special Inner Vajrasattva Practice with detail teaching and practice on the principle deities with eight Bodhisattvas Mandalas

行部內修法與八大菩薩共修法 又稱:金剛薩埵壇城行部修法

3.00 PM Special SecretVajrasattvaPractice with detail teaching and practice with tent of eight Boddhisattva Deities

瑜伽部密修興八大菩薩共修法 又稱:金剛薩埵壇城瑜伽部修法

July 21 Sat

 

9.00 AM Fourth level Inner most Secret practice-AnuttarayogaTantra way teaching and practice

第四級金剛薩埵無上瑜伽密修法

2.00 PM * VajrasattvaTsog Offering Prayer and Liberation Prayer

金剛薩埵薈供與超度

July 22 Sun 9.00 AM Personal Interviews

与仁波切单独面谈

3.00 PM Personal Interviews

与仁波切单独面谈

July 23 Mon 9.00 AM Achi Empowerment Preparation by Rinpoche

阿企秋吉卓瑪灌頂前行–僅由仁波切進行

3.00 PM Achi Empowerment, Short Teaching and Practice

阿企秋吉卓瑪灌頂, 简单修法教授和練習

各位親愛的同修們:

尊貴的    安陽仁波切,將於2018年7月蒞臨多倫多給予5天極為珍貴的金剛薩埵之事部、行事、密部及無上甚深密部觀修教授、閉關與灌頂。以及為期2天阿企秋吉卓瑪大護法之觀修教授與灌頂。

法會時間:  7月17日至7月23日

 

法會地點:  344 John Street, Thornhill, ON

教授語言:  英語,國語,越南語

如果您希望能參加本次法會,註冊報名參加法會:

1.  點擊以下連結  Registration Form
2.  發送電子郵件 [email protected]
3.  電話或簡訊至 647-909-3288

報名資格:  您必須已經皈依三寶,並能持誦金剛薩埵長咒即百字明咒。

所有註冊學員免費入場。

法本費用$10一套(兩本)。

如果有需要,午餐套票60加幣每人,包括6天 (不含7月22日)的素食午餐和瓶裝水供應。已付70加幣午餐費的同修將得到10加幣的退款。

與仁波切單獨面談需要郵件預約,如果您有需要,請發郵件到[email protected],請在郵件裡註明您的姓名,電話,和希望被安排的時間段,並在主題欄裡寫入關鍵詞“面談”以方便我們檢索郵件,安排您的面談時間。

 

Kính thưa tất cả đạo hữu Kim Cang Thừa ,

Xin được chuyển đến quý dạo hữu tin tốt lành về Pháp Hội do Ngài Ayang Rinpoche ban truyền. Từ ngày 17-21/7/2018, Ngài sẽ ban truyền Lễ Quán Đảnh Đức Phật Kim Cang Tát Đoả và giản dạy phương pháp thực hành giáo lý bên ngoài, bên trong, mật Pháp và tối thượng mật Pháp của Đức Phật Kim Cang. Tiếp theo Ngài sẽ ban Lễ Quán Đảnh Achi Chokyi Drolma vào ngày 22-23/7/2018. Nội dung chi tiết sẽ được thông báo sau.

Để tham dự Pháp Hội, mời quý dao hữu vui lòng đăng ký trước với Ban Tổ Chức bằng một trong các phương thức sau:

1/ Phone 647.909.3288, hay text message đến số phone này

Hoặc 2/ Gửi điện thư đến email amitabhafoundation.ca@gmail

Hoặc 3/ Truy cập và đăng ký qua website http://amitabhafoundation.ca/register-form/
Xin Vui lòng cung cấp tên, số điện thoại, địa chỉ email để Ban Tổ Chức tiện liên lạc, nhằm giúp Pháp hội được tổ chức chu đáo.
** Điều kiện tiên quyết để được đăng ký là Bạn đã đã qui y, và có thể niệm thần chú 100 âm Của Đức Phật Kim Cang Tát Đoả.

Buddha Vajrasattva

在聖意諦中,三世諸佛的身、語、意、功德及事業,總括於金剛薩埵佛之壇城。此外,所有諸佛的壇城及咒語亦總集於金剛薩埵佛。在西藏度亡經中,論及所有的文武百尊包括於五方佛,而五方佛亦總集於金剛薩埵佛本尊。

-尊貴的   安陽仁波切

此金剛薩埵的觀修教授,是非常豐富殊勝難得,其中包括療癒自身與他人的疾病、淨除惡靈障礙與惡業,以及進入明光之境的諸多極為有效方法。仁波切並描述此金剛薩埵的觀修實為,完整的解脫証悟之道。

金剛薩埵即是金剛總持,亦是法身普賢王如來,本初佛。其中“金剛”一詞意爲佛法堅不可摧也,而“薩埵”則代表本質。金剛薩埵是三世諸佛菩薩的總集,亦是淨化惡業障礙的主要本尊。

我們經歷無數的輪廻,累積了無盡的惡業。而在現世中,疾病、毒害、逆境、妄念等等的違緣令修行道上障礙重重。行者欲得解脫証悟之真如,淨除惡業與障礙以及積聚資糧是不可或缺的。

在藏傳佛教,主要是以金剛薩埵長咒即百字明咒加上觀修來清淨惡業及障礙。為此,貪、慎、癡、慢、疑所染之眾生們得以淨化並修持佛法,化五毒為具生五智,進而見性直至解脫證悟之境。

尊貴的   安陽仁波切因應多倫多阿彌陀佛中心的邀請,將傳授“金剛薩埵高階修法”之甚深密法。此寶貴的觀修教授不僅可以清淨惡業障礙,更能幫助我們免於惡靈外邪及疾病的侵害。敬請把握殊勝良機!

“純淨的發心”,是為  安陽仁波切最強調的教言,其乃一切修持及善行之根本。也就是一切的行持,都是為了渡化無盡虛空般如父母之六道有情眾生們,能夠出離輪廻苦海得樂,解脱証悟成就佛果。